Fi Se flag Uk flag Ee flag Ru flag
  • Suomi on
  • Eesti off
Asian
Jutustades lugusid idast ehk Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo sümpoosion
conference : humanities : multicultural
L, 31. märts 2012, 00:00:00 +0000 12:00 - 18:30
juhendab Estonian Institute of Humanities

Päev koosneb õppejõudude ja asjatundjate tudengite ettekannetest ja vestlusringidest. Ettekanded sisaldavad endas aasia kultuurides levinud lugude jutustamist ja nende kommenteerimist, eri kultuuride loojutustamise traditsiooni tutvustamisest. Esinejad Lähis-Ida, India, Hiina ja Jaapani suundadest õppejõudude näol. Ühtlasi on oodata üht välisesinejat Riiast Läti Ülikoolist. Osalejad saavad arutelul aktiivselt kaasa rääkida, kommenteerida.

Konverentsil on nii inglise- kui eestikeelseid ettekandeid ja vestlusringe.

Päevakava ja lõplik esinejate nimekiri avalikustatakse peagi. Siis algab ka konverentsile registreerimine.